Kaprilian, Christina, Departement of Pathology, Sismanoglio General Hospital, Sismanogliou 1, Marousi 15126, Athens, Greece