Kandilaris, Kosmas, Department of Pathology, Sismanoglio General Hospital, Sismanogliou 1, Marousi 15126, Athens, Greece